BaShBozouki´s @ Glockenbachwerkstatt München 2019-10-03 – DSC01807