KULTURFORUM Richard Avedon – Boyd Fortin 13 Years old Snakeskinner 1979 www.gerhardemmerkunst.wordpress.com